Vad får presenten kosta?

Vi har olika syn på hur mycket en present får kosta. 

En del tycker att exempelvis en gåbortpresent max får kosta hundra kronor, medan andra tycker att trehundra kronor är rimligt.